Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu podaje do wiadomości:

Na terenie ogrodu ROD „Brzeg w Brzegu, w sektorze „Zielony Dwór”, „Irys”, „Międzytorze” , „Słonecznik” są wolne tereny na założenie pasieki pszczelej. Udostępnienie terenu na okres dwóch lat będzie nie odpłatne, z uwagi na poniesienie kosztów związanych z dostosowaniem terenu na pasiekę, zgodnie z wymogami zawartymi w regulaminie PZD,

Na sektorze „Zielony Dwór”, „Irys”, „Słonecznik” i „Olszynka’’znajduje się znaczna ilość wolnych alejek uprawowych, ale od dawna nie uprawianych. Powyższe działki są znacznie zaniedbane i niektóre częściowo zarośnięte krzakami. Z uwagi na ten fakt , chętni na wydzierżawienie tych działek mogą być częściowo zwolnieni z opłaty. Zwolnienie dotyczy opłaty ogrodowej na potrzeby ogrodu, czyli w wysokości -0,47 zł za 1 m² . Zwolnienie dotyczy jednego roku i jest podyktowane potrzebą poniesienia znacznych nakładów pracy związanych z uporządkowaniem i zagospodarowaniem terenu.

Informuje się chętnych na objęcie wolnych działek, że na sektorze „Tivola” nie dokonuje się ich przydziału pomimo, że istnieją wolne działki. Obecni działkowicze z sektora „Tivola” mogą otrzymać działkę na innym sektorze, otrzymując ulgę. Teren sektora „Tivola” jest od wielu lat przeznaczony pod zabudowę domków jednorodzinnych, którego zabudowa jest prowadzona, a teren pod budowę jest sukcesywnie przejmowany.

Również nie przydziela się działek na sektorze „Mieszkaniówka”, w części położonej pobliżu tzw. kwadratówki. Jest tam trudny dojazd do działek, teren zarośnięty drzewami.

Z tego też względu są ponoszone znaczne koszty związane z likwidacją istniejącego zakrzaczenia, dużą ilością różnego rodzaju śmieci.

Za Zarząd ROD „Brzeg” w Brzegu

Dr .inż. Duda Józef