Wpłat można dokonywać w banku spółdzielczym w Brzegu

Numer konta: 34 8863 0009 1000 0000 0303 0001 

Przed dokonaniem wpłaty proszę o kontakt telefoniczny lub osobisty w celu ustalenia kwoty do wpłacenia.

Telefon: 77 416 31 11

W tytule przelewu proszę podać: Imię i nazwisko użytkownika działki, sektor oraz numer działki.