Krajowy Zarząd PZD na podstawie uchwały nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. ogłasza konkurs krajowy pn. „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich działkowców posiadających prawo do działki w rodzinnym ogrodzie działkowym zrzeszonym w PZD.

Zgodnie z Regulaminem konkursu, zgłoszenie udziału następuje poprzez złożenie:

  1. Wypełnionego i podpisanego „Formularza zgłoszenia do Krajowego Konkursu “Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”
  2. Załączenie od 3 do 5 fotografii, które winny przedstawiać:

a)      ujęcie ogrodu z uwzględnieniem części warzywnej i upraw sadowniczych,

b)    zdjęcia ukazujące rodzaj i charakter uprawy,

c)     fotografie zebranych owoców lub/i warzyw oraz ziół, wyprodukowanych z nich przetworów.

  1. Czytelnie podpisanego ”Oświadczenia uczestnika Konkursu Krajowego “Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Krajowy Zarząd PZD,

Konkurs Krajowy „Zatrzymać lato – konkurs fotograficzny”

ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa

lub na specjalny adres e-mail: foto.konkurs@pzd.pl

Termin przesyłania zgłoszeń do konkursu upływa dnia 22 września 2022 r. 

Krajowy Zarząd PZD na podstawie oceny i wniosków Komisji Konkursowej, dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę laureatów oraz osób wyróżnionych w konkursie  w terminie do 15 października 2022 r.

Nagrodami w konkursie są::

a)            I miejsce  –  nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł;

b)           II miejsce –  nagroda pieniężna w wysokości 2 000 zł;

c)            III miejsce – nagroda pieniężna w wysokości 1 500 zł;

d)           Wyróżnienie –nagroda pieniężna w wysokości 1 000 zł.

Oprócz nagród pieniężnych, osoby nagrodzone (miejsca I-III) otrzymają puchary konkursowe, a wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy konkursowe i roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”.

Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych PZD, Biuletynie Informacyjnym oraz w wydawnictwach PZD.

 Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Załączniki:

  1. Uchwała Krajowego Zarządu PZD nr 273/2022 z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego pn. „Zatrzymać lato – konkurs
  2. Regulamin konkursu.
  3. Formularz zgłoszeniowy.
  4. Oświadczenie uczestnika konkursu.