„Wzorowa działka okręgu opolskiego”

„Hotel dla owadów zapylających”

„Ogródek warzywny moich marzeń”