Źródło: Gazeta Brzeska nr 10 (906) z dnia 24.05.2023 r.