W związku z likwidacją kasy ROD „Brzeg” w Brzegu ul. Prochowa 1 informujemy iż opłaty za użytkowanie działek od 2019 roku należy dokonywać w banku spółdzielczym w Brzeg (ul. B. Chrobrego 11)
Informacje na temat wysokości opłat uzyskają Państwo listownie za pośrednictwem poczty do końca miesiąca marca 2019 roku.
Termin opłaty mija w dniu 29 czerwca 2019 roku.

Kategorie: Ogłoszenia