1. Mając na uwadze  przyczynienia się do  możliwości zwiększenia liczebności małych ptaków  na. terenie ogrodów, które są sprzymierzeńcami działkowców w niszczeniu szkodników upraw, Zarząd ROD ,,Brzeg” w Brzegu uchwałą nr 25/2022 z dnia 14.09.2022 r. postanowił zakupić  20szt. budek lęgowych dla sikorek.

Wymieniony sprzęt przekazano   dla instruktorów ogrodowych, którymi również są przewodniczący sektorów, jako nagroda  za społeczną pracę  na polepszenie estetyki w sektorach i zwiększenie  gospodarności zgodnie z zasadami zawartymi w Statucie i Regulaminie.

2. W dniu 21.10.2022 r.  w Budynku ROD ,,Brzeg” w Brzegu przy ul. Prochowej 1 odbyto prelekcję na temat

700 lat tradycji winiarskich na terenie Brzegu i Ziemi Brzeskiej”.

W spotkaniu uczestniczyło 46 osób, z tego  40 osób słuchaczy otrzymało gratis sadzonki winorośli.

Kategorie: Informacje